Ezra Pound

Ezra Pound

 

Tutta la grande arte nasce dalla metropoli.

 

Ezra Pound